E-ÇİFTLİK

Tarım Ve Hayvancılık Haberleri

Ücretsiz hayvancılık yönetimi için hemen kayıt olun.
kuru-dönem-süt-inekleri-için-önemli-bir-aşama

Kuru Dönem - Süt İnekleri İçin Önemli Bir Aşama

01-04-2022

Bir süt ineğinin kuru dönemi, laktasyon döngüsünün önemli bir aşaması olarak düşünülmelidir. Kurumayı takip eden ilk üç haftada ineklerde mastitis gelişme riski yüksektir; Bu süre zarfında keratin tıkacı tam olarak gelişmediği için fizyolojik değişiklikler geçirirler ve çevreden gelen bakterilere daha fazla maruz kalırlar. Bu zamanda ineğin yeterli beslenmesi ve uygun hastalıkların önlenmesi, buzağılamayı takiben laktasyon sırasında optimal sağlık, süt üretimi ve üreme performansı sağlayacaktır. Bu nedenle kuru ineklerin beslenmesi ve yönetimi ekonomik açıdan çok önemlidir.


Facebook'ta E-Çiftlik hesabını takip etmeyi unutma!

Bir süt ineğinin kuru dönemi, laktasyon döngüsünün önemli bir aşaması olarak düşünülmelidir. Kurumayı takip eden ilk üç haftada ineklerde mastitis gelişme riski yüksektir; Bu süre zarfında keratin tıkacı tam olarak gelişmediği için fizyolojik değişiklikler geçirirler ve çevreden gelen bakterilere daha fazla maruz kalırlar. Bu zamanda ineğin yeterli beslenmesi ve uygun hastalıkların önlenmesi, buzağılamayı takiben laktasyon sırasında optimal sağlık, süt üretimi ve üreme performansı sağlayacaktır. Bu nedenle kuru ineklerin beslenmesi ve yönetimi ekonomik açıdan çok önemlidir.


Kurutma


Bir ineği kuruturken amaç, süt salgısını aniden durdurmak ve meme kanalını olabildiğince çabuk kapatmaktır. Laktasyonun sonuna doğru inekler aralıklı olarak sağılmamalıdır, çünkü bu meme kanalının tıkanmasını önler ve süt üretimi için sürekli bir uyaran oluşturarak ineğin mastitis geliştirme riskini artırır. İneğin son sağımından sonra veteriner tarafından önerilen kuru inek tedavisi uygulanmalıdır. Bakterilerin meme sarnıcına girmesini ve yeni enfeksiyonlara neden olmasını önlemek için meme ucu dolgu macunu da uygulanabilir. Son olarak, etkili bir meme daldırma yöntemiyle meme uçlarının tüm yüzeyi kapatılmalıdır.


Kuru İnek Tedavisi


İnek kuruduktan sonraki ilk üç hafta boyunca yeni enfeksiyonlara karşı çok savunmasızdır, bu nedenle tüm mahalleler kuru inek mastitis tedavisi ile tedavi edilmelidir. Bu süre zarfında meme bezinde fizyolojik değişiklikler meydana geldiği, bakterilerin sağım işlemi sırasında kanal kanalından dışarı atılmadığı, meme ucunun daldırılmasından korunmadığı ve süt sızıntısı meydana geldiği için enfeksiyon riski daha fazladır. Kuru inek tedavisi, halihazırda var olan enfeksiyonların tahmini olarak %70 ila 98'ini temizleyebilir ve yeni enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olarak, onu mastitis önleme için ekonomik açıdan en faydalı yöntemlerden biri haline getirir. Subklinik mastitisin önlenmesi şu anda özellikle önemlidir çünkü klinik vakalardan önce gelebilir ve etken patojenlerine bağlı olarak diğer hayvanları enfekte edebilir. İneğin son sağımından sonra her üç ayda bir uzun etkili meme içi antibiyotik uygulanmalıdır.


Kuru İneklerin Beslenmesi


Kuru dönemde beslenme, uygun vücut kondisyon skorunu 3.0 ila 3.25 arasında korumak için önemlidir. Uzak ve yakın kuru inekler için ayrı diyetler yapılmalıdır. Uzaktaki ineklerin diyetleri daha az enerji ve yeterli miktarda lif içermelidir. Yakınlardaki ineklerin diyetleri, uzaktaki kuru ineklerin diyetlerinden daha fazla metabolize edilebilir protein ve enerji içermelidir, ancak buzağılamadan sonra yeterli yem alımını sağlamak için yine de kontrollü miktarlarda hem enerji hem de lif içermelidir. Kuru dönemde protein rezervlerinin tükenmesi, sonraki laktasyon sırasında ineğin sağlığını, süt üretimini ve üreme performansını olumsuz etkileyebilir. Yakın plan ineklerin diyetleri, mısır silajı gibi potasyum içeriği daha düşük olan kaba yemler ve buzağılamadan sonra süt hummasını önlemeye yardımcı olan tahıl ürünleri de içerebilir. Sürü yeterince büyük değilse veya yakın ve uzaktaki kuru inekleri ayrı ayrı yönetmek mümkün değilse, kuru inekler daha kısa kuruma süresi ve negatif DCAD diyeti ile tek bir grup olarak yönetilebilir.


Kuru Dönem Uzunluğu


Kuru dönemler tipik olarak 60 gün sürer ve hem uzak hem de yakın bir dönemi içerir. Yakın çekim dönemi, beklenen buzağılamadan üç hafta önce başlar. Araştırmalar, bir inek için kuru dönem sağlanmazsa, bir sonraki laktasyonda %25 ila %30 daha az süt üreteceğini bulmuştur. Bununla birlikte, bazı üreticiler son zamanlarda 40 ila 42 günlük daha kısa kuruma süreleri kullanmaya başlamıştır. Bu daha kısa kuruma süreleri yalnızca bir grubu içerir ve negatif bir diyet katyon-anyon farkı (DCAD) beslenme programı ile eşleştirilir. Bu programı kullanmanın tartışılan bazı faydaları arasında 18 ila 20 gün daha fazla süt üreten ineklere sahip olmak ve ineklerin iki yerine sadece bir grupta tutulması gerektiğinden daha az emek ve strese sahip olmak sayılabilir. Araştırmalar, multipar inekler için 30 günlük kuru dönem ile 60 günlük kuru dönem sonrasında süt veriminde bir fark olmadığını bulmuştur. Bununla birlikte, primipar (ilk buzağı) ineklerde 30 günlük kuru dönemlerin, süt veriminin düşmesine neden olduğu bulunmuştur.


Isı Stresini En Aza İndirmek


Gölge, fan ve sprinkler kullanılarak uygun soğutma sağlanarak ısı stresi de önlenmelidir. Isı stresi geliştirilebilecek meme dokusu miktarını azaltır, bu nedenle kuru döneminde ısı stresi yaşayan bir ineğin sonraki laktasyonunda süt üretme kapasitesi azalır. Çalışmalar, yaz aylarında soğutulan kuru ineklerin, laktasyon sırasında ilave ısı azaltımı almayan ineklere göre günde 10 ila 12 libre daha fazla süt üretebileceğini göstermiştir.


Yakın Plan İnekler İçin Sosyal, Çevresel Ve Metabolik Stresin En Aza İndirilmesi


Stres, buzağılama döneminde ineklerin yem alımını, bağışıklık fonksiyonunu ve genel sağlığını ve üretkenliğini etkileyebilir. İneklerin sosyal hiyerarşisinin bozulmaması için mümkün olduğunca az kafes hareketi veya ineklerin yeniden gruplandırılmasıyla sosyal stres en aza indirilebilir. Bir gruba aynı anda birden fazla inek eklemek, inekleri tek tek eklemekten daha iyidir. Yeterli kuru madde alımını sağlamak ve yem rekabetini azaltmak için inek başına 36 inçlik yem ranza alanı sağlanarak sosyal ve metabolik stres azaltılabilir. Yeterli yatma süresinin sağlanması için en az 1 serbest duraklı veya 100 ila 125 fit kare inek sağlanmalıdır. İneklerin aniden kurutulması, veteriner tarafından önerilen kuru inek tedavisinin uygulanması ve meme başı dolgu macunu kullanılması, ineklerin kuru dönemde patojenlerden korunmasına ve sonraki laktasyonda mastitisin önlenmesine yardımcı olacaktır. İneklerin kuru dönemin hangi aşamasında olduklarına ve kuru dönemin uzunluğuna bağlı olarak beslenme gereksinimlerinin karşılanması, geçiş dönemi inek bozukluklarının önlenmesine ve sonraki laktasyonda maksimum süt üretiminin sağlanmasına yardımcı olacaktır. Yeterli ısı azaltımının sağlanması, ısı stresinin olumsuz etkilerini önleyecek ve yeniden gruplaşma ve ağıl hareketlerini en aza indirmek kuru ineklerin sosyal stresini en aza indirecektir. Bu adımların izlenmesi, kuru ineklerin bir sonraki laktasyonlarında daha iyi sağlığa, süt üretimine ve üreme performansına sahip olmalarına yardımcı olacaktır.


Etiketler

kuru dönem, süt inekleri, kuru dönem yemi, kuru dönem beslemesi, kuru dönem rasyonu, kuru dönem rasyon örnekleri

Instagram'da @eciftlikresmi hesabını takip etmeyi unutma!

Hal Fiyatları

Ürün Son Değişim%
TATLI MISIR FİYATI 2.97 44.88
ROKA FİYATI 1.57 4.67
MAYDANOZ FİYATI 1.68 21.74
POMELO FİYATI 5 -83.33
ÇARLİSTON BİBER FİYATI 3.32 23.42